Bilbud

Bilbud

Vi ser dem dagligen i trafiken. Med skåpbilar, minibussar och arbetsfordon är de en självklar del av trafikbilden. Den här gången tar vi med andra ord

Körkortsbehörighet

Körkortsbehörighet

Alfabetet lär man sig redan i de lägre åldrarna. Vad olika bokstäver står för respektive körkortsbehörighet är däremot ofta en källa till förvirring.

Vad är YKB?

Vad är YKB?

Enligt ett beslut som fattats av EU skall alla som utför yrkesmässig trafik i unionen genomgå det som kallas för YKB-utbildning. YKB står för Yrkeskom

Framtiden

Framtiden

Transportsektorn befinner sig i ständig förändring. Ibland hör man talas om den ena nyheten efter den andra som kommer göra chaufförsyrket till något

Lastbil

Lastbil

Lastbilen är kanske det mest självklara valet när vi talar om logistik och transport idag. Det mesta som vi handskas med i vår vardag har vid något ti