Utländska lastbilar på svenska vägar

Utländska lastbilar på svenska vägar

I Sverige genomförs runt 40 miljoner varutransporter varje år och lastbilstransporter går tätt i vårt avlånga land. Åkeribranschen har tyvärr en mörk sida med fusk av vilotider, körtider samt undermåliga arbetsvillkor som sätter trafiksäkerheten i risk. När riskerna diskuteras i transportyrken ligger fokus vanligtvis på körningen och de risker som förekommer i trafiken.

En av de stora problemen är otillåten cabotage-körning, vilket innebär brott och kränkningar av det svenska regelverket gällande vilotider samt körtider för förarna. Det är inte sällan som tekniska fel och brister upptäcks på dessa fordon. Denna dåliga efterlevnad av regler kan påverka trafiksäkerheten negativt. En lastbil behöver vara i toppskick både av trafiksäkerhetsskäl samt för att deras kunder och företag ska kunna få sina produkter i tid. Samma sak gäller för villa- och fastighetsägare att taket på deras fastigheter är i bra skick. För att får ett takarbete utfört på ett professionellt samt fackmannamässigt sätt behöver du anlita exempelvis Villatakspecialisten. Företaget är en underavdelning till prisbelönta DM TAK och här kommer du att kunna anlita erfarna takläggare i Stockholm som utför takarbeten snyggt samt tätt. De utför arbeten som kommer att hålla många år i framtiden. Du kan få en gratis översyn av ditt tak där du kommer att få ett professionellt utlåtande om taket behöver renoveras eller läggas om. Villatakspecialisten kommer även att ge dig ett kostnadsförslag samt tydliga offerter utan missförstånd. Utgångspunkten för företaget är att tillsammans med kunden komma fram till bästa åtgärd som är mest ekonomiskt gynnsam på längre sikt.

Det gäller för svenska företag att frakta tryggt och att gods samt varor kommer fram till beställaren i oskadat skick. Det innebär att paketeringen är korrekt och skyddar godset mot fukt eller stötar. Det är viktigt att godset transporteras på ett korrekt sätt, annars kan fraktkostnaderna skena iväg. Ett problem som vuxit i Sverige är olaglig körning med utländska lastbilschaufförer som har låga löner. Brott mot cabotagereglerna är vanliga. Reglerna innebär att en utländsk lastbil endast får utföra ytterligare tre andra transporter inom sju dagar innan de måste lämna Sverige. Det har visat sig att dessa utländska lastbilar sällan lämnar Sverige och att en del lastbilar aldrig lämnar Sverige. Förutom att de bryter mot lagar och regler leder detta fusk till prisdumpning, vilket försvårar för företag som följer svenska regler och avtal gällande transporter.

Svenska förare får ofta internationella uppdrag för exempelvis ett arbete inom maskinteknik. Det är viktigt att föraren är förberedd och planerar för internationella uppdrag. Det kan innebära att föraren har de rätta verktygen och bästa utrustningen i lastbilen om något går på tok. Vad gäller för en svensk förare som kör ett utländskt fordon? Svenska regler gäller och det är inte “fritt fram” för en utländsk lastbil bara för att föraren är svensk. Många gånger kan det handla om missförstånd eller avsaknad av kunskap om det svenska regelverket. Detta kan många gånger lösas med att speditören betalar sanktionsavgifter.

writers