Risker vid sidan av körningen

Risker vid sidan av körningen

När man diskuterar riskerna i chaufförs- eller transportyrken fokuserar man ofta på de risker som förekommer i trafiken. Chaufförerna rör sig av naturliga skäl mycket i och nära trafik och är därmed utsatta för alla de risker detta medför. Dock finns det även en annan uppsättning risker som vi tänker kika lite närmare på här.

Först och främst finns det en risk för arbetsskador. Knän och rygg påverkas ofta av tunga lyft eller genom stillasittande. Försök att varje dag tänka på hur du lyfter gods och hur du sitter i förarsätet. Goda vanor i vardagen kommer du ha nytta av i många år.

Även på de terminaler och lager som chaufförer ofta befinner sig på är skaderisken hög. Truckar far förbi i hög fart och lastbilar med eller utan släp kör omkring eller backar på området. Lastning och lossning ska gå snabbt och då kan det ibland tummas på säkerheten.

Den enskilt största boven i dramat är sömnen eller avsaknaden av sömn. I slutändan är det upp till den enskilde chauffören att göra bedömningen om man är tillräckligt utvilad för att fortsätta köra eller ej. Är svaret nej så måste man se till att få lite vila.

På senare år har det även diskuterats risker i samband med övernattning i fordon. Många chaufförer sover i sina hytter på olika rastplatser. Tyvärr har förekomsten av dieselstölder eller kapellskärningar varit hög de senaste åren. Och står chauffören ensam mot en grupp förövare finns risken att skadas inte så långt borta.

Chaufförsyrket har många fördelar och är på många sätt ett fritt yrke. Men det är viktigt att vara medveten om de olika former av risker som också är förknippat med yrket. Både i trafiken och vid sidan av den. Det är allas ansvar att vi skapar en trygg arbetsmiljö för våra yrkeschaufförer.

writers