Tips för säker körning

Tips för säker körning

Alla förare har ett ansvar att ta när det gäller säker körning och säkra transporter. Med år av erfarenhet kommer förstås en slags trygghet i att man vet vad man gör och hur man ska agera i olika situationer man ställs inför. Dock finns även risken för att man börjar slappna av och det är oftast då olyckan är framme. Här kommer en liten påminnelse om vad man ska tänkte på för säker körning.

Självklart är ingen förare outtröttlig. Se till att ta dina raster och att vara ordentligt utvilad när du sätter dig bakom ratten. Rasterna är till för din skull och är en rättighet och en skyldighet.

Se även till att ha en lämplig temperatur och frisk luft inne i kupén. Dålig luft kan göra vem som helst dåsig och slö, vilket påverkar reaktionen. Många chaufförer har alltid med sig en termos med kaffe som piggar upp om tröttheten skulle sätta in.

Förutom att vara utvilad gäller det slutligen också att se till att ha gott om tid. Planera din körning, både i stort och i smått. Då kommer du komma fram i tid och utan några oväntade avbrott. Att vara en stressad förare är inte någon bra egenskap vid säker körning. Så ta det lugnt, du hinner hem idag med.

writers