Lastsäkring

Lastsäkring

En aspekt som är av stor vikt när det gäller transporter är lastsäkringen. Detta ansvaret faller alltid på den som framför fordonet. Lasten måste helt enkelt sitta fast ordentligt. Annars riskerar föraren böter eller, om det värsta inträffar, så kan en dåligt surrad last förvärra en olyckssituation.

Riskerna är ganska uppenbara. Last som inte är korrekt lastsäkrad och därmed kan flytta på sig kan orsaka stora skador. Dels kan själva lasten förstöras om den studsar fram och tillbaks i ett lastutrymme. Även fordonet kan förstås skadas. Men även själva framförandet av bilen eller lastbilen kan påverkas om lasten rör sig i sidled eller vid en kraftig inbromsning.

De olika principerna för lastsäkring är förstängning, surrning och låsning. Beroende på situationen är olika former av lastsäkring olika lämplig. Det är din och din arbetsgivares plikt att du har ordentligt med material i din bil för att kunna utföra en ordentlig lastsäkring innan du ger dig av.

Spännband och stöttor är kanske de allra vanligaste verktygen som används inne i skåp idag. Men det går även att stänga in vissa varor med hjälp av klossar, pallar eller kedjor. Oavsett vilken teknik du väljer, se till att du har koll på hur det skall gå till. En last som kommer i rörelse blir nämligen genast mycket tyngre och därmed farligare.

writers