Frakt och logistik

Frakt och logistik

Varor fraktas med olika färdmedel inom Sverige likväl som till och från utlandet. Transporter sker med till exempel bilar, lastbilar, tåg, flyg och båtar. En viktig pusselbit för att frakten ska gå så effektivt och smidigt som möjligt är logistiken. Är du verksam inom ett transportföretag som ska flytta till större lokaler i syfte att effektivisera verksamheten kan du med fördel kontakta https://qleano.se/ för en snabb offert. Qleano har ett stort antal städ- och flyttföretag knutna till sig över hela landet, så oavsett var du har din fraktverksamhet kan du ta hjälp av Qleano.

Vad är logistik?

Logistik handlar om att ha kontroll på flöden av material och de resurser, information och penningströmmar som är kopplade därtill. Att hålla kostnaderna nere och ge bra service för att tillfredsställa och helst överträffa förväntningarna hos olika parter är A och O. På så sätt uppnås hög effektivitet och därmed också bättre lönsamhet för till exempel ett fraktbolag.

Fordonstyper inom logistik

writers