Författare: beatrice

Automatiska logistiksystem i byggnader

Automatiska logistiksystem i byggnader

Logistik består av många olika delar i en lång kedja, där transportmedel utgör en viktig del. Många tänker kanske på båtar, lastbilar och flyg när det gäller transportsystem men även inne i byggnader finns smarta logistiksystem. Två exempel på sådana är självkörande truckar och rörpost. Självkörande truckar Självkörande truckar, eller AGV (Automated Guided Vehicles), används …

+ Read More

Flyg- och båtfrakt

Flyg- och båtfrakt

Den sortens logistik och transport som vi kanske inte märker av så ofta i vardagen är flyg- och båtfrakten. Mycket gods inom Europa går via trailerdr

Cykelbud

Cykelbud

Det finns stora fordonskombinationer och så finns det mindre. När man pratar om logistik är det lätt att glömma de tvåhjuliga aktörerna som fortfarand

Bilbud

Bilbud

Vi ser dem dagligen i trafiken. Med skåpbilar, minibussar och arbetsfordon är de en självklar del av trafikbilden. Den här gången tar vi med andra ord

Körkortsbehörighet

Körkortsbehörighet

Alfabetet lär man sig redan i de lägre åldrarna. Vad olika bokstäver står för respektive körkortsbehörighet är däremot ofta en källa till förvirring.

Vad är YKB?

Vad är YKB?

Enligt ett beslut som fattats av EU skall alla som utför yrkesmässig trafik i unionen genomgå det som kallas för YKB-utbildning. YKB står för Yrkeskom

Framtiden

Framtiden

Transportsektorn befinner sig i ständig förändring. Ibland hör man talas om den ena nyheten efter den andra som kommer göra chaufförsyrket till något

Lastbil

Lastbil

Lastbilen är kanske det mest självklara valet när vi talar om logistik och transport idag. Det mesta som vi handskas med i vår vardag har vid något ti