Vad är YKB?

Vad är YKB?

Enligt ett beslut som fattats av EU skall alla som utför yrkesmässig trafik i unionen genomgå det som kallas för YKB-utbildning. YKB står för Yrkeskompetensbevis och företag är numera skyldiga att se till att samtliga verksamma chaufförer har tillgodogjort sig detta.

Syftet med YKB är framför allt att få bort oseriösa aktörer från marknaden men även ett försök i att skapa en form av minsta gemensam nämnare och likformighet i hur man ser på den yrkesmässiga trafiken i olika länder.

Rent praktiskt går det till som så att de som skall gå kursen antingen gör det på eller utanför arbetstid. YKB-utbildningen erbjuds av trafikskolor men vid större företag har man ibland ansett det som mer lönsamt att anställa en egen utbildare som håller i utbildningen internt. Det är nämligen även så att utbildningen skall förnyas vart femte år.

I YKB-utbildningen ingår flera delar. Dels repetition kring rena trafikregler avseende viktklasser, lastning och körning. Men även miljöaspekter tas upp, inklusive ecodriving och problem med exempelvis tomgångskörning. Även kör- och vilotider förklaras, samt vissa hälsoaspekter och kundhantering.

Allt som allt skall denna lagbestämda utbildning ta minst 35 timmar att gå. Kurserna måste även ledas av ett företag eller en utbildare som har tillstånd från transportstyrelsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *