Lastbil

Lastbil

Lastbilen är kanske det mest självklara valet när vi talar om logistik och transport idag. Det mesta som vi handskas med i vår vardag har vid något tillfälle förflyttats med hjälp av lastbil. Burar och pallar med varor rör sig med rutter över hela Sverige varje dag. En hissnande tanke är vad som skulle hända om Sveriges alla lastbilar stod stilla för en dag. Eller en vecka. Vad skulle hända då?

Det första som skulle märkas av är troligtvis att matvarorna i våra butiker skulle börja sina. Varje dag fylls våra närbutiker på med frukt och grönt, mejeri, bröd och alla andra sorters varor. De allra flesta butiker skulle kanske klara en eller en halv dag utan nya transporter. Men därefter skulle det börja gapa ordentligt i hyllorna.

På lite längre sikt skulle vi snart även märka av att drivmedel, det vill säga framför allt diesel och bensin, skulle börja bli svårt att få tag i. I storstäderna är det möjligt att detta inte skulle drabba invånarna riktigt lika hårt som i de mindre orterna, där det dagliga behovet av bilen är mycket större.

Sist men inte minst skulle vi snart börja känna en omisskännlig doft av sopor och avfall. Här kanske våra städer skulle drabbas desto hårdare. Avsaknaden av tunga lastbilar skulle nämligen även slå tämligen snabbt mot vårt system av sophantering och återvinning som hanterar hushållens och företagens avfall.

Det är lätt att slå fast att dagens samhälle är beroende av vår tunga trafik. Detta har uppmärksammats då och då vid tidigare tillfällen genom olika kampanjer på olika platser i landet. Tänk på det nästa gång du sitter fast bakom en långtradare i några minuter. Det kunde varit värre…

writers