Framtiden

Framtiden

Transportsektorn befinner sig i ständig förändring. Ibland hör man talas om den ena nyheten efter den andra som kommer göra chaufförsyrket till något historiskt. Sanningen ligger nog inte riktigt på den nivån men man ska nog inte helt låsa fast sig vid att allt alltid kommer se likadant ut. Vi lever i en föränderlig värld, det gäller även i trafiken.

Redan nu ser vi till exempel på elbilarna som gjort sitt intåg. Dessa ses som ett alternativ till det stora antal fordon som idag drivs av icke-förnybara bränslen. Miljödebatten har ibland svävat lite kring exakt hur mycket nytta elbilarna egentligen gör. Men tekniken är fortfarande förhållandevis ny och vi kan räkna med stora investeringar i detta inom den närmsta tiden.

Tätt sammanlänkat med de framtida bilarna är ju även de så kallade “förarlösa bilarna”. Personbilar eller till och med lastbilar som framförs av en dator. Här ser det dock ut som att vi har en ganska lång bit kvar innan dessa tar en särskilt stor plats i trafiken. Visst har tester börjat utföras men det finns många frågetecken kvar att reda ut kring det juridiska och kring vem som bär ansvar vid en eventuell olycka.

Gissningsvis sitter yrkeschaufförerna relativt trygga bakom ratten ett ganska bra tag till.

writers