Kategori: Fordonstyper inom logistik

Flyg- och båtfrakt

Flyg- och båtfrakt

Den sortens logistik och transport som vi kanske inte märker av så ofta i vardagen är flyg- och båtfrakten. Mycket gods inom Europa går via trailerdr

Cykelbud

Cykelbud

Det finns stora fordonskombinationer och så finns det mindre. När man pratar om logistik är det lätt att glömma de tvåhjuliga aktörerna som fortfarand

Bilbud

Bilbud

Vi ser dem dagligen i trafiken. Med skåpbilar, minibussar och arbetsfordon är de en självklar del av trafikbilden. Den här gången tar vi med andra ord

Lastbil

Lastbil

Lastbilen är kanske det mest självklara valet när vi talar om logistik och transport idag. Det mesta som vi handskas med i vår vardag har vid något ti