Automatiska logistiksystem i byggnader

Automatiska logistiksystem i byggnader

Logistik består av många olika delar i en lång kedja, där transportmedel utgör en viktig del. Många tänker kanske på båtar, lastbilar och flyg när det gäller transportsystem men även inne i byggnader finns smarta logistiksystem. Två exempel på sådana är självkörande truckar och rörpost.

Självkörande truckar

Självkörande truckar, eller AGV (Automated Guided Vehicles), används idag inom både industri, sjukhus och lager. Större handelsföretag som t.ex. byggmax har behov av lagerhantering för stora volymer, ofta tunga varor. En självkörande truck kan hjälpa till med transporter av varor genom ett lager av råvaror till en industri, eller mat, tvätt och utrustning till ett sjukhus. Styrningen av truckarna görs numera med hjälp av lasersensorer, vilket gör det mycket enklare att installera än på tidigt 1980-tal då magnetslingor behövde läggas ned i golvet. Många trucktyper ställer dock vissa krav på golvens jämnhet samt lutning. Detta är ofta inga problem i stora industrier och lager men i t.ex. sjukhuskulvertar kan det ofta förekomma branta backar samt smala passager där truckar har svårt att mötas. Har lokalerna rätt förutsättningar finns dock stora pengar att spara på att automatisera transporter som annars behövt skötas av en fysisk, avlönad person.

Rörpost

Tekniken med rörpost bygger på att man med hjälp av tryckluft skickar behållare genom ett system av rör. Rörposten uppfanns på 1800-talet då det i storstäder uppstod ett behov av att kunna skicka post snabbare än med hästtransporter eller kurirer. I städer som Berlin, Paris och New York fanns omfattande rörpostsystem med hundratals kilometer rör. Så småningom kom telefaxen, vilket gjorde de flesta sändningar med rörpost överflödiga. Dock användes rörposten ända in på 1980-talet i Paris. I Sverige är rörposten kanske känd för de som sett den klassiska scenen i ”Jönssonligan dyker upp igen” där Dynamit-Harry fastnar med sin halsduk i det trycksatta rörpostsystemet när de ska stjäla pengar från IKEA.

Trots sitt något antika rykte fyller rörposten även idag en viktig logistikfunktion, särskilt på sjukhus. På ett sjukhus hanteras dagligen en enorm mängd prover som t.e.x blodprover. Även blodpåsar för att ge blod till patienter som behöver det hanteras i stora mängder. Prover och blodpåsar kördes tidigare av ofta vårdutbildad personal, genom långa kulvertar från avdelningar till sjukhusens laboratorier. Detta var mycket tids- och personalkrävande. Genom att istället uppdatera eller förnya sjukhusens rörpostsystem kan man skicka prover, blodpåsar och annat via ett automatiserat system. Detta sparar enormt mycket tid och gör att prover kommer fram snabbare så att patienten kan få den vård han eller hon behöver. Ett enstaka prov kan lätt skickas i en behållare genom rörpostsystemet, istället för att, som tidigare, bli stående på en vagn i väntan på att fler prover skulle samlas ihop så att det blev lönt att gå till laboratoriet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *